General Terms

Cassava.se drivs av företaget CassavaShop, företaget innehar F-skattesedel och är godkänd för moms. CassavaShops ändamål är att sälja produkter gjorda på cassvamjöl till det svenska hushållet - allt vi säljer är helt glutenfritt.

Köpvillkor & datasäkerhet
Cassava.se säljer direkt till konsument. På den tillgängliga sajten är priserna inklusive moms.

Cassava.se bekräftar din beställning. Detta sker genom en e-post till den adress du angivit. När du mottagit denna bekräftelse skall dessa villkor anses gälla. Om du inte tagit emot en orderbekräftelse inom 10 minuter efter din beställning så har beställningen inte gått igenom, kontakta då oss lättast på info@cassava.se. Får du ingen orderbekräftelse och inte hör av dig kommer vi inte att skicka din beställning. När din beställning är bekräftad är du skyldig att betala för den i enlighet med Distanshandelslagen råder ingen returrätt för livsmedel. Om du upptäcker skador på dina varor, vänligen kontakta oss omgående på info@cassava.se.

Betalningssätt
Betalning sker online direkt vid köp genom VISA/Mastercard eller via PayPal, bekräftelse på genomförd betalning kommer direkt på angiven E-postadress alternativt via SMS.

Leverans
Leverans av varorna sker via DHL till utlämningsställe eller med posten till din angivna address. DHL/Posten kontaktar dig på E-Post eller SMS med uppdateringar om din beställning. CassavaShop levererar endast inom Sverige.

Datasäkerhet

Cassava.se är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att användas för att Cassava.se ska kunna fullgöra sitt leveransåtagande mot dig, förse dig med den information du efterfrågar samt för sedvanlig kundadministration och marknadsföring. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Cassava.se:s varor och tjänster samt för att upprätthålla kundrelationen via kataloger, SMS, mail liksom för andra marknadsföringsändamål för vårt eller andra externa företag. Dina personuppgifter kan även komma att överlämnas till Cassava.se:s samarbetspartners för att uppfylla samma syfte som ovan. Du kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter ska användas för direktmarknadsföring. Detta gör du genom att kontakta info@cassava.se

Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ett registerutdrag över personuppgifter som Cassava.se behandlar om dig. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknat av dig samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Cassava.se:s register kan du begära detta genom att maila oss på info@cassava.se

 

Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ett registerutdrag över personuppgifter som Cassava.se behandlar om dig. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknat av dig samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Cassava.se:s register kan du begära detta genom att maila oss på info@cassava.se

Force Majeure

Cassava.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

©2019 by CassavaShop.

CassavaShop Sverige