Sök
  • CassavaShop

FN i rapport: "Cassava - a poor people's food into a 21st century crop"Kassava har stor potential och gå från att vara"en basvara för fattiga i tredje världen till att bli framtidens basvara, om den odlas enligt en ny miljövänlig jordbruksmodell, enligt FN.

Sedan år 2000 har odlingen av kassava ökat med 60 % - men det finns potential att öka den ytterligare 400 % enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Kassavamjöl används som substitut till traditionella spannmål som majs och vete, men äts i väldigt liten utsträckning i västvärlden. FN betonar också fördelarna med kassava i form av dess näringsvärden i for av bland annat vitamin C, vitamin A och innehåll av järn och kalcium.

Läs med om cassava och dess fördelar i tredje världen på:

https://phys.org/news/2013-05-cassava-future-global-crop.html


7 visningar

©2019 by CassavaShop.

CassavaShop Sverige